De Basis

In de liften onderscheiden wij in principe 2 soorten liften, namelijk de tractieliften en de hydraulische liften. Er bestaan in mindere mate nog andere type liften maar deze zijn dermate onder vertegenwoordigd dat wij ons alleen richten op de eerste twee genoemde. Liftinstallaties worden gebruikt als vertikaal transportmiddel voor personen en goederen. Liftinstallaties bestaan er in vele uitvoeringen zoals bijvoorbeeld de standaard lift die in de meeste gebouwen voorkomt, tot de meest luxe uitvoeringen zoals panormaliften in hotels en winkelcentra. Wereldwijd maken miljoenen mensen dagelijks gebruik van de lift en hoewel er allerlei "horrorverhalen" bestaan over liften, is dit relatief gezien toch een van de meest veilige transportmiddelen. Een deugdelijke liftinstallatie is voorzien van een hoop (niet direct zichtbare) veiligheidscomponenten die zorg dragen voor een veilig gebruik van de lift. Het is daarom ook niet voor niets dat het onderhoud aan liften slechts door gekwalificeerde bedrijven mag worden uitgevoerd. In Nederland geldt voor nagenoeg alle liften een verplichte periodieke keuring (zoals bijv. een APK keuring bij een auto). Tijdens deze keuring worden onder andere de aanwezige veiligheidscomponenten gecontroleerd en ook de algehele staat van de liftinstallatie. Hiervan wordt een schriftelijke rapportage opgesteld en naar de lifteigenaar of diens vertegenwoordiger gestuurd. De lifteigenaar krijgt dan een bepaalde termijn voor eventuele keurings-opmerkingen te laten verhelpen, zodat deze bij een volgende keuring opgelost zijn. Wordt een lift tijdens deze keuring afgekeurd, omdat er zich bijvoorbeeld een gevaarlijke situatie voordoet, dan mag de lift aansluitend niet meer gebruikt worden totdat bij een herkeuring de lift weer goedgekeurd wordt. Veel lifteigenaren denken nogal licht over de term afkeuring, maar bij het in bedrijf laten van een afgekeurde lift kunnen er bij een gebeurtenis (o.a. ongeval) juridische gevolgen voor de lifteigenaar zijn. Is de situatie dermate onveilig bestaat zelfs een reeele kans dat de lift verzegeld wordt door de Inspectie SZW.
panoramalift
panoramalift
goederenlift
goederenlift
keukenlift
keukenlift
woonhuislift
huislift
 

Afdrukken