Het Hydraulisch Aggregaat

Het hydraulisch aggregaat is de aandrijving van een hydraulische lift. Het aggregaat is gesloten stalen bak (tank) gevuld met hydraulische olie. In de tank bevind zich de elektrische motor met pompgedeelte. De motor en pomp zijn volledig ondergedompeld in de olie om daarmee voor extra koeling te zorgen. Afhankelijk van het type aggregaat kan er aanzienlijke warmte vrijkomen bij veelvuldig gebruik van de lift.  Op de tank is het stuurblok aangebracht. Het stuurblok is voorzien van een afsluitkraan en de benodigde ventielen. Door bepaalde ventielen te schakelen word de rijrichting van de lift bepaald. De ventielen kunnen afzonderlijk ingesteld worden om het rijgedrag van de lift te optimaliseren. Er zijn ook fabrikaten die slechts van een (1) ventiel gebruik maken dat verder geheel elektronisch aangestuurd wordt (bijv. Bucher LRV). Aggregaten zijn tegenwoordig ook te leveren als een frequentiegeregeld aggregaat. Groot voordeel hiervan is een energiebesparing en minder warmte ontwikkeling in de in de tank. Ook een soepeler rijgedrag en nauwkeurigere stopverschillen zijn daarmee mogelijk. Het aggregaat is via leidingen gekoppeld aan de hydraulische cilinder die op zijn beurt weer aan de liftcabine gekoppeld is. Door olie vanuit het aggregaat naar de cilinder te sturen zal de liftcabine opwaarts bewegen. Bij neerwaarste beweging van de liftcabine stroomt de olie vanuit de cilinder weer terug naar het aggregaat. De motor en pomp in het aggregaat werken alleen bij een opwaartse rit. Bij een neerwaartse rit worden motor en pomp niet ingeschakeld en zakt de liftcabine door zijn eigen gewicht en door het openen van een ventiel in het stuurblok. Een hydraulische lift is gevoeliger voor omgevingstemperaturen dan een tractielift. Met name hydraulische liften met een koude omgeving kunnen nogal problemen ndervinden. Om dit op te lossen kan een tank voorien worden van een zgn. tankverwarming die de olie temperatuur op een ingestelde waarde houdt. Een hydraulische cilinder kan voorzien worden van zgn. tracing. Tracing is een elektrisch verwarmd lint dat rondom de cilinder geplaatst kan worden. Met name als een hydraulische lift in een koude omgeving langer heeft stilgestaan (bijv. 's-nachts) kunnen er opstart problemen zijn zoals ongelijkmatig stoppen of schokkend rijden. Andersom kan het ook zijn dat de olie te warm wordt in de tank, wat ook voor problemen kan zorgen. Oplossingen zijn dan o.a. meer ventilatie aanbrengen in de machinekamer of het aanbrengen van een oliekoeler. Er bestaan in de markt ook toevoegingen om bij de olie te voegen voor een beter rijgedrag.
aggregaat met bovenop het stuurblok met meerdere ventielen
aggregaat 3     
aggregaat met bovenop het stuurblok en 1 elektronisch ventiel
aggregaat 1   
principe van een frequentiegeregeld aggregaat
aggregaat 2 

Afdrukken