De Drukknoptableaus

Drukknoptableaus zijn de componenten van de lift waar we via het bedienen van een drukknop op de verdieping, de lift oproepen of vanuit de liftcabine, een gewenste verdieping kiezen. In de liftcabine zijn er in principe de volgende drukknoppen ter beschikking: de betreffende verdiepingsknoppen, een alarmknop en een deur-open knop (mits een automatische cabinedeur aanwezig). Deze drukknoppen zijn aangebracht in het cabinedrukknoptableau. In dit tableau kan tevens opgenomen zijn de verdiepingsaanduiding, het maximale hefvermogen of aantal personen en het liftnummer, echter kunnen deze componenten ook apart in de cabine geplaatst zijn.
Op de verdiepingen bevinden zich de etagedrukknoppen waarmee we de lift oproepen. Afhankelijk van het type liftbesturing kunnen dat één of twee oproepknoppen zijn. Bij één oproepknop bepaalt de besturing in welke richting de lift vertrekt bij het instappen. Bij twee oproepknoppen kunnen we de gewenste rijrichting van een oproep aangeven, dus op of neergaand en zal de liftcabine pas te betreden zijn als de gekozen richting, op of neer, overeenkomt met de rijrichting van de lift. De drukknoppen met verdiepingsfunctie in de liftcabine en de drukknoppen voor het oproepen op de verdiepingen zijn voorzien van een zgn.optische terugmelding. Dit betekend dat na het plaatsen van een commando deze bevestigd wordt door bijvoorbeeld een oplichtende rand rondom of in de drukknop zodat de liftgebruiker weet dat het commando gegeven is. 
Verder kunnen er op de verdiepingen nog extra componenten t.p.v. de liftdeuren aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld een aanduiding in welke richting de lift aan het bewegen is (rijrichting), een etage-aanduiding (geeft aan op welke etage de lift zich bevind), sleutelschakelaars voor het geven van diverse voorkeur commando's waaronder: voorkeur, dienst of gewoon als vervanging van de drukknop wanneer alleen bevoegde personen de lift mogen oproepen. Overigens kunnen de oproepknoppen in de liftcabine ook vervangen zijn d.m.v. sleutelschakelaars zodat alleen bevoegde personen de betreffende verdieping kunnen kiezen. In plaats van sleutelschakelaars zijn er nog meerdere mogelijkheden om via een beveiliging de lift te bedienen, o.a. kaartlezers, codetableaus, "druppels" etc.
Drukknoptableaus en hun componenten bestaan er in veel uitvoeringen al naar gelang de omgevingsfactoren waarin de lift zich bevind (vandalisme, vochtigheid, gebruiksvriendelijkheid etc.). Het is dus van wezenlijk belang om bij het vernieuwen van de drukknopptableaus te kiezen voor de juiste uitvoering. Tenslotte is dit een onderdeel van de lift waar veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. Ook esthetisch bestaan er legio mogelijkheden voor het type drukknoptableaus van een zeer eenvoudige maar functionele drukknoptableaus tot de meest luxere uitvoeringen.
éénknops etagetableau
tablo 4 
tweeknops etagetableau
tablo 2 
tweeknops etagetableau met rijrichting
tablo 1 
etage-aanduiding boven liftdeur
tablo 8  
         
"eenvoudige" cabinetableau 
tablo 3
"luxe" cabinetableau 
tablo 6   
 
HOOFDMENU                    

Afdrukken