De Frequentieregeling:

De frequentieregeling (ook wel VVVF genaamd) is een elektronisch component die gezamenlijk deel uit maakt van de liftbesturing en de liftaandrijving, vooropgesteld dat de liftinstallatie frequentiegeregeld is uitgevoerd. Veelal de oudere liftinstalaties zijn dit niet en zijn uitgevoerd als een conventionele aandrijving met 1 of 2 snelheden. Het in de toekomst aanpassen van een conventionele aandrijving naar een frequentie geregelde aandrijving is in principe toe te passen mits enkele voorwaarden daarvoor in acht genomen worden, zoals de geschiktheid van de bestaande besturing en liftmachine. De voordelen van een frequentiegeregelde aandrijving zijn legio, zoals nauwkeurig stoppen bij de verdiepingen (vermijden van struikelgevaar!), soepeler en rustiger rijgedrag, energiebesparing, nagenoeg geen slijtage van de machinerem etc. Het is dan ook aan te bevelen, indien technisch mogelijk, bij het vervangen van de liftbesturing ook te kiezen voor de optie frequentieregeling op de bestaande liftmachine. Bij het gelijktijdig vervangen van besturing en aandrijving adviseren wij sowieso dit te laten uitvoeren als frequentiegeregeld. Bij het plaatsen van een frequentieregeling op een bestaande liftinstallatie wordt ook voldaan aan een van de 10 Europese Aanbevelingen. Bovenstaand verhaal geldt in principe alleen voor elektrische tractieliften. Bij hydraulische liften dient los van een frequentieregeling ook het gehele hydraulische aggregaat vervangen te worden. Dit is een grotere impact maar kan toch alle voordelen opleveren als hierboven omschreven. In sommige gevallen kan zowel bij tractieliften als hydralische liften zelfs de opgewekte energie van een frequentieregeling weer terug gegeven worden aan het stroomnet of opgeslagen worden in bijvoorbeeld "powerpacks", die spanning leveren voor algemene verlichting van het gebouw etc. Frequentieregelingen zijn er in alle soorten en maten dus het kiezen voor een juist type is zeer belangrijk, mede omdat de prijsverschillen onderling nogal aanzienlijk afwijken. De aansturing van een frequentieregeling gebeurt door middel van een protocol, geleverd door een "tacho" of encoder die nauwkeurige informatie aan de regeling geeft over bijvoorbeeld het afremmen van de lift, de postie van de liftcabine t.o.v.  de etagevloer etc. Dit is een zgn. closed-loop protocol.

Verder bestaat een frequentieregeling uit de volgende (externe) componenten: een netfilter om vervuiling op het stroomnet tegen te gaan en een remweerstand (ook wel bremshopper genaamd). Met name de remweerstand is een belangrijk onderdeel. Deze "verbrand" de afkomende energie van de frequentieregeling in de vorm van warmte. Het zou dus ideaal zijn, deze afkomende energie van de frequentieregeling op te slaan op accu's zodat deze gebruikt kan worden voor andere doeleinden i.p.v. deze energie zinloos "op te stoken". Een goed advies kan hierbij aanzienlijk energiekosten besparen.

frequentieregeling

regeling 1 

frequentieregeling

regeling 2

HOOFDMENU


Afdrukken