logosite2A            

Artikelindex

DE LIFTADVISEUR

Wat veel lifteigenaren (nog) niet weten is dat een goede en onafhankelijke liftadviseur (oftewel liftconsultant) een belangrijke schakel kan vormen tussen de lifteigenaar en de liftenonderhoudsfirma. Een goede adviseur zal altijd in overleg met zijn klanten (lees: lifteigenaren) kijken waar, binnen redelijke grenzen, de mogelijkheden liggen om de exploitatiekosten van de liftinstallatie zo gunstig mogelijk te houden zonder enige concessies te doen aan de kwaliteit van het liftonderhoud. Uiteraard kunnen liftadviseurs in principe hun werkzaamheden niet gratis doen en zal daar een vergoeding voor gevraagd worden, al dan niet vooraf schriftelijk vastgelegd. Echter blijft ons uitgangspunt dat de totale Exploitatiekosten inclusief advieskosten financieel gunstiger uitpakken dan in het geval u zelf alles in eigen beheer houdt.

Laat u gewoon eens door ons kosteloos adviseren waar voor u wellicht aantrekkelijke mogelijkheden en kansen liggen. 

Het blijft tenslotte jammer als u investeringen in uw liftinstallatie doet die achteraf onnodig bleken.