logosite2A            

Artikelindex

GEBRUIKSGEMAK

Het komt regelmatig voor dat o.a. rolstoel- en scootmobielgebruikers hinder ondervinden bij het oproepen van een lift vanaf de verdieping. Deze hinder wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de oproepknop zich op een voor deze gebruikers, lastige plaats bevindt. Er dienen vaak omslachtige manoeuvres gemaakt te worden met de rolstoel of scootmobiel voor het bedienen van de oproepknop. Er zijn echter legio oplossingen, om voor o.a. de rolstoel- en scootmobielgebruikers het bedienen van de

oproepknop te vereenvoudigen. Dat kan bijvoorbeeld heel makkelijk door het plaatsen van een extra oproepknop op de verdiepingen, daar waar voor deze groep gebruikers het benaderen van de oproepknop aanzienlijk vereenvoudigd wordt, tot meer geavanceerde systemen die een lift kunnen oproepen middels een signaal via een afstandsbediening, handmatig of automatisch geactiveerd. De hoogte van de investering voor een passende oplossing is echter mede afhankelijk van de wijze van toepassing. 

Neem vrijblijvend contact met ons voor meer info m.b.t. het gebruiksgemak van uw lift om de mogelijkheden, van zowel een technische als financieel passende oplossing, te bespreken.