logosite2A            

Artikelindex

TEST HET LIFTALARM VOOR DE FEESTDAGEN BEGINNEN

Niemand zit er op te wachten dat hij of zij vast te komen te zitten in een liftcabine. Elke personenlift moet verplicht voorzien zijn van een alarmering die men gebruiken kan bij opsluiting of andere calamiteiten in de liftcabine.  Deze alarmering kan een eenvoudige alarmhoorn zijn die zich in of buiten de liftschacht bevind en waarmee bewoners in het gebouw gewaarschuwd worden dat er iets aan de hand is met de lift. Veel liften zijn ook voorzien van een spreek-luisterverbinding, waarmee in geval van calamiteiten een verbinding ontstaat met bijvoorbeeld het liftenbedrijf die de lift onderhoud. Dit type alarmering maakt verbinding via het vaste telefoonnet of via een GSM-verbinding. Het is raadzaam om deze verbinding regelmatig te controleren of deze nog goed werkt. Uit ervaring blijkt dat het regelmatig voorkomt dat deze spreek-luisterverbinding helemaal niet of niet goed werkt. Gezien de aankomende feestdagen is het belangrijk om de bovengenoemde alarmeringen tijdig te testen. Met name omdat tijdens deze feestdagen de gebouwbezetting laag kan zijn en u dus een mogelijk risico loopt dat bij calamiteiten u niet gehoord wordt of geen verbinding kunt leggen met bijvoorbeeld eerdergenoemd liftenbedrijf,