logosite2A            

Artikelindex

 

TIPS & TRICKS 

CHECKEN LOONT!

Ongetwijfeld krijgt u er als lifteigenaar mee te maken. U ontvangt een offerte voor het uitvoeren van een reparatie of het oplossen van keuringspunten. Vaak zijn de offertes voor deze werkzaamheden voor de eigenaar gevoelsmatig prijzig. Echter zonder specifieke liftkennis is het moeilijk, dan wel onmogelijk de offerte correct te beoordelen op de prijsaanbieding en wordt de offerte dan maar gewoon in opdracht gegeven.

Laten we eens beginnen hoe zo een offerte bij enkele liftbedrijven wordt opgesteld.

In het kort:

Een offerte voor een reparatie volgt meestal op advies van de onderhoudsmonteur die bijvoorbeeld tijdens het onderhoud, of na een storing, een gebrek aan de lift ontdekt. Hij stuurt zijn bevindingen door naar kantoor met het advies voor het uitbrengen van een offerte. In de praktijk is zijn informatie voor het uitbrengen van een juiste offerte dan leidend. Is zijn informatie aan kantoor niet juist of onvolledig is het risico dus groot dat de offerte gemaakt wordt op basis van onjuiste informatie. In de praktijk is dit niet uitzonderlijk!

Nadat de offerte door de klant in opdracht wordt gegeven, worden de benodigde en gecalculeerde materialen besteld. Klopt de aangereikte informatie van de onderhoudsmonteur niet, dan is de kans dus vrij groot dat de reparatie tijdens uitvoering niet gaat slagen en dus opnieuw de juiste materialen besteld moeten worden. Dit kost de onderhoudsfirma dan uiteraard geld. Om dit  soort risico’s op te vangen worden prijzen voor dit soort offertes in de praktijk dan ook hoog gecalculeerd, zeg maar een vorm van risicospreiding.

Anders gezegd: u betaald de prijs voor het eventueel mislukken van een reparatie als gevolg van fouten van de onderhoudsfirma. Door dit risico over meerdere lifteigenaren in te calculeren betaald u dus dan ook mee voor het risico bij andere lifteigenaren dat er mogelijk reparaties misgaan. Overigens geldt dit natuurlijk ook voor offertes voor het oplossen van keuringspunten.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u weinig zin heeft om deze risico's zelf te bekostigen.

Met onze specifieke expertise op liftgebied kunnen wij offertes scherp beoordelen op correcte  prijzen. Dit mede omdat wij inzicht hebben van de materiaal inkoopprijzen en de montageduur van de werkzaamheden. Daardoor kunnen wij goed inschatten wat de prijs mag zijn voor het laten uitvoeren van de werkzaamheden. Dit houdt tevens in dat wij voor u een offerte van uw onderhoudsfirma kunnen betwisten om zodoende een "faire'" prijs af te dwingen.

Checken loont! 

Afbeeldingsresultaat voor afbeeldingen lift

 


TEST HET LIFTALARM VOOR DE FEESTDAGEN BEGINNEN

Niemand zit er op te wachten dat hij of zij vast te komen te zitten in een liftcabine. Elke personenlift moet verplicht voorzien zijn van een alarmering die men gebruiken kan bij opsluiting of andere calamiteiten in de liftcabine.  Deze alarmering kan een eenvoudige alarmhoorn zijn die zich in of buiten de liftschacht bevind en waarmee bewoners in het gebouw gewaarschuwd worden dat er iets aan de hand is met de lift. Veel liften zijn ook voorzien van een spreek-luisterverbinding, waarmee in geval van calamiteiten een verbinding ontstaat met bijvoorbeeld het liftenbedrijf die de lift onderhoud. Dit type alarmering maakt verbinding via het vaste telefoonnet of via een GSM-verbinding. Het is raadzaam om deze verbinding regelmatig te controleren of deze nog goed werkt. Uit ervaring blijkt dat het regelmatig voorkomt dat deze spreek-luisterverbinding helemaal niet of niet goed werkt. Gezien de aankomende feestdagen is het belangrijk om de bovengenoemde alarmeringen tijdig te testen. Met name omdat tijdens deze feestdagen de gebouwbezetting laag kan zijn en u dus een mogelijk risico loopt dat bij calamiteiten u niet gehoord wordt of geen verbinding kunt leggen met bijvoorbeeld eerdergenoemd liftenbedrijf, 


GEBRUIKSGEMAK

Het komt regelmatig voor dat o.a. rolstoel- en scootmobielgebruikers hinder ondervinden bij het oproepen van een lift vanaf de verdieping. Deze hinder wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de oproepknop zich op een voor deze gebruikers, lastige plaats bevindt. Er dienen vaak omslachtige manoeuvres gemaakt te worden met de rolstoel of scootmobiel voor het bedienen van de oproepknop. Er zijn echter legio oplossingen, om voor o.a. de rolstoel- en scootmobielgebruikers het bedienen van de

oproepknop te vereenvoudigen. Dat kan bijvoorbeeld heel makkelijk door het plaatsen van een extra oproepknop op de verdiepingen, daar waar voor deze groep gebruikers het benaderen van de oproepknop aanzienlijk vereenvoudigd wordt, tot meer geavanceerde systemen die een lift kunnen oproepen middels een signaal via een afstandsbediening, handmatig of automatisch geactiveerd. De hoogte van de investering voor een passende oplossing is echter mede afhankelijk van de wijze van toepassing. 

Neem vrijblijvend contact met ons voor meer info m.b.t. het gebruiksgemak van uw lift om de mogelijkheden, van zowel een technische als financieel passende oplossing, te bespreken.


 

VANDALISME EN DE LIFT

Een lift is vaak een gewild object voor vandalisme. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bekrassen van de liftdeuren, cabinewanden en drukknoptableaus. Ook het aanbrengen van graffiti komt nog regelmatig voor. Voor wat betreft het bekrassen, zullen er nagenoeg geen herstelbare oplossingen zijn. Voor graffiti geldt dit in mindere mate, hoewel verwijdering vaak een lastige klus zal zijn met de daaraan verbonden (hoge) kosten. Indien een lift vaak het doelwit is van eerder genoemd vandalisme, zijn er enkele oplossingen in de markt te verkrijgen die met name zichtbare sporen (krassen) van vandalisme kunnen beperken. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden, de vandaal gevoelige liftonderdelen uit te voeren in roestvaststaal. Dit materiaal is minder gevoelig voor krassen dan bijvoorbeeld gewone (geverfde) staalplaat, aluminium of kunststof. In roestvaststaal bestaan diverse te verkrijgen motieven, waarvan het meeste in de liften toegepast het zgn. geschuurde roestvaststaal. Echter is dit type voor vandalisme gevoelige omgevingen  minder geschikt. Beter kan dan gekozen worden voor bijvoorbeeld het type Leinen of Microstructuur (vaak toegepast in openbare ruimtes, zoals bijvoorbeeld metro- en treinstations).  Dit type roestvaststaal is krasbestendiger door de structuur van het motief en ook graffiti laat zich veel gemakkelijker verwijderen. Het reinigen en schoonhouden van Leinen en Microstructuur laat zich ok eenvoudig doen, omdat vlekken veel minder zichtbaar zijn dan op bijvoorbeeld  geschuurd roestvaststaal. Leinen en Microstructuur zijn bij uitstek uitermate geschikt als bekleding van liftdeuren en cabinewanden.  En niet geheel onbelangrijk: voor een veilige beleving van het gebruik van een lift, speelt het "uiterlijk" ook een belangrijke rol. Op uw verzoek kunnen wij u kosteloos een monster toesturen van het type Leinen en Microstructuur.   

                                                               RVS Leinen:                                  RVS Microstructuur:

 

     stop                              Afbeeldingsresultaat voor rvs linnenmotief                         Afbeeldingsresultaat voor rvs linnenmotief

 

Neem vrijblijvend contact met ons voor meer info m.b.t. vandalisme aan uw lift ende mogelijke oplossingen om de daaruit vloeiende schade te beperken.

 


 

ENERGIEZUINIGE CABINE LED-VERLICHTING

    Afbeeldingsresultaat voor afbeelding led verlichting                 Afbeeldingsresultaat voor afbeelding led verlichting                Afbeeldingsresultaat voor afbeelding led verlichting

                                               (afbeeldingen slechts informatief)  

Zoals ook in diverse artikelen op onze website te lezen, kunt u op energiekosten besparen met betrekking tot uw liftinstallatie. Een van de mogelijkheden is het laten aanbrengen van energiezuinige Led-verlichting in de liftcabine. Naast het grote voordeel dat deze aanzienlijk minder energie verbruiken, heeft dit type verlichting ook een zeer lange

levensduur en een scala aan mogelijkheden o.a. voor wat betreft de kleur van verlichting. Het laten vervangen van uw huidige conventionele verlichting door energiezuinige LED-verlichting geeft bovendien uw huidige liftcabine een “frisser” uiterlijk. Wij hebben samen met een drietal gespecialiseerde liftinterieur-bedrijven een product samengesteld, welke ieder tegen een zeer gunstige prijs, deze LED-verlichting kunnen aanbrengen. Een extra optie en perfecte combinatie is om gelijktijdig met het vervangen van de verlichting, het bestaande cabineplafond te voorzien van een witte kunststof plaat zodat de nieuwe verlichting nog meer tot zijn recht komt. 

Wenst u meer informatie en/of een kostenindicatie, neem dan vrijblijvend contact met ons op per telefoon of e-mail.


 

LIFTENFOBIE

Er bestaat een grote groep mensen die last hebben van liftenfobie. Dit een is een angstvorm voor het gebruik maken van een lift. Deze angst kent vele vormen van uiting.

In de basis komt het er op neer dat mensen dus te angstig zijn om gebruik te maken van de aanwezige lift en toegewezen zijn op het lopen  van trappen in het gebouw.

Nu is het nemen van trappen voor het bereiken een  aantal niet te hoog gelegen verdiepingen meestal nog wel te doen voor mensen die goed ter been zijn. Maar het bereiken van hogere verdiepingen kan een grote belemmering worden, zeker als men slecht ter been is of bijvoorbeeld zware boodschappen met zich mee moet nemen.

Er bestaan bedrijven die met cursussen en therapie deze angst eventueel kunnen wegnemen. Ook zijn er eenvoudige oplossingen te vinden in het aanpassen van de lift.

Enkele oplossingen zouden kunnen zijn:

  • Het aanbrengen van voldoende verlichting in de lift
  • Het aanbrengen van een spiegel in de lift zodat deze visueel groter lijkt
  • Het wegnemen van vreemde geluiden (zoals piepen en kraken) tijdens de rit
  • Het aanbrengen van een rustige achtergrond muziek in de lift (bijv. natuurgeluiden)

Op zich zijn de voorbeelden bij elke lift toe te passen zonder al te grote investeringen.

Laat u door ons adviseren voor de mogelijkheden.  


DE LIFTADVISEUR

Wat veel lifteigenaren (nog) niet weten is dat een goede en onafhankelijke liftadviseur (oftewel liftconsultant) een belangrijke schakel kan vormen tussen de lifteigenaar en de liftenonderhoudsfirma. Een goede adviseur zal altijd in overleg met zijn klanten (lees: lifteigenaren) kijken waar, binnen redelijke grenzen, de mogelijkheden liggen om de exploitatiekosten van de liftinstallatie zo gunstig mogelijk te houden zonder enige concessies te doen aan de kwaliteit van het liftonderhoud. Uiteraard kunnen liftadviseurs in principe hun werkzaamheden niet gratis doen en zal daar een vergoeding voor gevraagd worden, al dan niet vooraf schriftelijk vastgelegd. Echter blijft ons uitgangspunt dat de totale Exploitatiekosten inclusief advieskosten financieel gunstiger uitpakken dan in het geval u zelf alles in eigen beheer houdt.

Laat u gewoon eens door ons kosteloos adviseren waar voor u wellicht aantrekkelijke mogelijkheden en kansen liggen. 

Het blijft tenslotte jammer als u investeringen in uw liftinstallatie doet die achteraf onnodig bleken. 


 

DE SPEECH-SYNTHESIZER (OFTEWEL SPREKENDE VERDIEPINGSAANDUIDING)

De meeste nieuwere liften zijn standaard al uitgevoerd met een zogenaamde speech-synthesizer. Dit is een  technische benaming voor een sprekende verdiepingsaanduiding. Bij de meeste “oudere” liften is dit systeem niet aanwezig, maar kan eenvoudig en vaak tegen relatief lage kosten alsnog aangebracht worden aan de bestaande liftinstallatie.

De speech-synthesizer heeft tot doel de liftpassagiers via een duidelijk hoorbare stem vanuit de liftcabine, aan te geven op welke verdieping de liftcabine gestopt is. Het per ongeluk uitstappen bij een verkeerde verdieping wordt hiermee veelal voorkomen. Ook de wachttijden voor wachtende passagiers op de verdiepingen wordt niet verstoord door onnodig uit- en weer instappen van passagiers. Met name is dit systeem uitermate geschikt in gebouwen waar met name ouderen wonen, maar ook in veel kantoren kan dit systeem bijdragen aan een snellere personen doorstroming bij de lift(en) . 

Graag informeren wij u nader


 

GLAZEN LIFTEN

De zomer is inmiddels verstreken en we kunnen terecht spreken van een zeer warme zomer met heel veel zon-uren. Voor gebouwen voorzien van liften met glazen liftschacht en liftcabine kan met name de inval van direct zonlicht ervoor zorgen dat de temperatuur in liftschacht en liftcabine snel oplopen tot onaangename waarden. Nog los van het feit mocht een liftinstallatie uitvallen met opgesloten passagiers. De meest vervelende gevolgen hiervan laten zich raden. Toch zijn er efficiënte maatregelen te nemen om de temperatuur in liftschacht en liftcabine bij  hoge temperaturen op een acceptabel niveau te houden. Ook investeringen voor deze oplossingen hoeven niet “de pan uit te reizen”.

Laat u door ons nader informeren over de mogelijkheden zodat u de volgende zomer voorbereid bent!

 


 

GEWONDEN MET ROLTRAP

13 juni 2016 zijn er roltrapgebruikers gewond geraakt tijdens een plotselinge storing van een roltrap bij de Antwerpse Metro. De roltrap veranderde plotseling van richting waar door personen op de roltrap ten val kwamen en hierdoor gewond raakten. Alhoewel de meeste roltrappen in de regel een veilig transportmiddel zijn dient men altijd bewust te zijn van een goed gebruik van de roltrap.

Enkele tips: 

·        Vermijd gebruik van de roltrap in combinatie met winkelwagens, kinderbuggy, grote dozen

(grote) honden etc. 

·        In de meeste gebouwen met roltrappen, zijn ook liften aanwezig. Gebruik deze bij vervoer van bovengenoemde

spullen of huisdieren

 ·       Houd altijd minimaal met een hand de leuningband vast. 

·        Bij druk roltrapverkeer blijf rechts van de roltraptrede staan zodat andere gebruikers kunnen passeren 

·        Let op losse schoenveters, deze kunnen verstrikt raken in de roltraptreden 

·        Kinderen altijd aan een hand vasthouden

·        Houd afstand van de zijkant van de roltraptrede 

·        Ga niet op de rand van de roltraptrede staan

Op www.roltrapveilig.nl vindt u nog meer tips voor een veilig gebruik van de roltrap

 


 

HET BELANG VAN DE VVE EN DE MJOP/MJOB

De overheid is op dit moment bezig om wettelijk te regelen dat een VvE verplicht is jaarlijks 0,5% van de herbouwwaarde te reserveren tenzij het reservefonds voldoende gevuld is / wordt om aan de verplichtingen uit een MJOP / MJOB te voldoen.  Een vooraf goed bepaalde MJOP (of ook wel MJOB) voor uw liftinstallatie kan u helpen om in ieder geval voor de liftinstallatie een jaarlijks budget in het reservefonds op te nemen zodat de VvE niet onaangenaam verrast wordt met plotselinge kosten als gevolg van vervanging van versleten liftcomponenten. Bovendien kan de waarde van het VvE complex dalen als uw liftinstallatie in een technisch mindere toestand verkeerd. Ook bij een eventuele verkoop van een woning kan hierdoor de waarde van de betreffende woning dalen. Kortom, het is van belang om een goed onafhankelijk MJOP te laten opstellen.

  

Wij kunnen hierbij adviseren. Vraag naar de mogelijkheden!


DE 10 EUROPESE AANBEVELINGEN VOOR LIFTINSTALLATIES (2) 

De 10 Europese Aanbevelingen zijn voor Nederland op dit moment (nog) niet bindend. Mogelijk kunnen deze aanbevelingen in de toekomst wel bindend gaan worden. Zoals gezegd hebben we het hier over aanbevelingen. Echter, bij een liftongeval met een liftgebruiker kan er juridisch gekeken worden naar de aansprakelijkheid van de lifteigenaar. Met name of deze zich voldoende ingespannen heeft zijn liftinstallatie te laten voldoen aan de 10 Europese Aanbevelingen. Een mogelijke manier daarvoor is om alvast een inventarisatie te laten maken in hoeverre de liftinstallatie voldoet an de 10 Aanbevelingen en daar waar de gebreken liggen van de ontbrekende Aanbevelingen, een offerte te laten maken door een liftbedrijf. Hierdoor is in ieder geval al initiatief getoond. 

Onderstaande tekst geeft hierbij wellicht meer duidelijkheid ( Bronvermelding: Liftinstituut.nl)

“De "10 Aanbeveling" kunnen wel een rol bij aansprakelijkheidsstelling spelen in geval van schade door een liftongeval

als de "10 aanbevelingen" maatschappelijk aanvaard een in veel gevallen gerealiseerd zijn.

Dit is op dit moment nog niet het geval. Echter, door de aandacht die marktpartijen hiervoor vragen worden met name

bij renovaties steeds vaker een aantal van de "10 aanbevelingen" gerealiseerd.

Er zal dus waarschijnlijk wel een moment komen dat het niet realiseren van de aanbevelingen nadelig gaat uitwerken.

Verder is het nu al zo dat realiseren van de aanbevelingen extra zekerheid zal bieden in het kader van aansprakelijkheid.

  

Wij adviseren u graag hierbij!


 

DE 10 EUROPESE AANBEVELINGEN VOOR LIFTINSTALLATIES (1)

1. Liftcabines voorzien van deuren en cabinestandaanwijzing.

2. Vervangen van versleten ophang staalkabels.

3. Stopnauwkeurigheid kleiner dan 20 mm.

4. Bedieningstableaus (cabine en schachttoegang) geschikt voor gehandicapten.

5. Deurdetectoren ter voorkoming van fysiek contact tussen personen en cabinedeuren.

6. Het aanbrengen van een vanginrichting op liften met een hogere snelheid dan 0,6 m/s.

7. Telecommunicatie in de liftcabine voor een permanente verbinding met een 24-uurs helpdesk.

8. Asbestvrije remvoeringen.

9. Beveiliging tegen ongecontroleerde opwaartse bewegingen van de liftcabine.

10. Noodverlichting in de liftcabine. 


 

HANDBEWOGEN DRAAIDEUREN 

Veel oudere liftinstallaties zijn nog voorzien van handbewogen draaideuren voor het instappen naar de liftcabine. Deze liftcabine heeft in de regel geen cabinedeurafsluiting waardoor er tijdens een rit knelgevaar kan ontstaan met als gevolg het risico op (zware) verwondingen. Een van de 10 Europese Aanbevelingen is, dat liftcabines worden voorzien van een automatische cabinedeurafsluiting  in combinatie met een etage stand aanduiding. Het is in veel gevallen mogelijk om tegen acceptabele kosten een automatische cabinedeurafsluiting te laten aanbrengen.

 Graag adviseren wij u over de mogelijkheden.

draaideuren


 

BRANCARDVERVOER MET EEN LIFT 

Veel liftinstallaties die in het verleden geplaatst zijn, zijn voorzien van handbewogen liftdeuren. Veelal zijn ze wel geschikt voor brancardvervoer. Echter na  het aanbrengen van automatische liftdeuren kan de vereiste cabinediepte voor brancardvervoer te gering worden zodat het vervoer van brancards vaak niet meer mogelijk is. Alternatief vervoer van de brancard bij spoedeisende gevallen kan dan vertragende hulp met bijbehorende risico’s voor het slachtoffer als gevolg hebben.

Het laten ombouwen van deze lift na het aanbrengen van automatische liftdeuren voor het geschikt maken voor brancardvervoer is niet altijd zonder meer mogelijk en kan bovendien zeer kostbaar zijn. Er zijn echter enkele toepassingen mogelijk om de liftinstallatie na het aanbrengen van automatische liftdeuren toch geschikt te maken voor brancardvervoer tegen aanzienlijk geringere kosten. Dit zal echter per liftinstallatie bekeken moeten worden waar de mogelijkheden liggen. 

Graag adviseren wij u over de mogelijkheden.


 

VANDALISME-SCHADE AAN UW LIFTINSTALLATIE

Liftinstallaties worden helaas vaak beschadigd door vandalisme met als bijkomend gevolg hoge kosten voor herstel van deze vandalisme-schade voor de lifteigenaar. Deze herstelkosten zijn vaak moeilijk te verhalen op de veroorzaker van de schade omdat de veroorzaker niet bekend is. Een mogelijkheid is wellicht het plaatsen van een camerasysteem in de liftcabine. Bij vandalisme kan dan via de audiobeelden bekeken worden wie de schade heeft aangebracht. Het is wel verstandig om in de liftcabine duidelijk aan te geven dat er videobewaking aanwezig is. De mogelijkheden en systemen voor een videobewaking in de liftcabine zijn legio.

Graag adviseren wij u over de mogelijkheden.


 

EEN GROENER MILIEU EN UW LIFT(EN)

Tegenwoordig is het milieu een zeer belangrijk aspect geworden in onze samenleving. Tenslotte willen we dat door verstandig en beheerst energieverbruik ons milieu niet onnodig belast wordt, niet alleen nu maar ook voor onze toekomstige generatie.  Veel (meestal oudere) liften zijn voorzien van aandrijvingen die ver over-gedimensioneerd zijn voor wat betreft de capaciteit die ze moeten leveren. Dit betekent dus onnodig hoog en milieuonvriendelijk energieverbruik. Op dat gebied is nogal besparing te realiseren voor de lifteigenaren als zij zich goed laten adviseren waar de kansen liggen om de energiekosten te verlagen en tevens bij te dragen aan een groenere toekomst. Echter zijn er nog meerdere zaken waar men bij een liftinstallatie aanzienlijke kosten kan besparen.

  

Graag adviseren wij u over de mogelijkheden.

groener milieu

 


 

SCOOTMOBIELS EN LIFTEN

Regelmatig horen we in het nieuws ongevallen met scootmobiel gebruikers in combinatie met liftinstallaties, bijvoorbeeld doordat een scootmobiel gebruiker door een gesloten liftdeur rijdt en daardoor in de liftschacht valt met zeer ernstige verwondingen of in het ergste geval zelfs een dodelijke afloop als gevolg. Scootmobielen zijn krachtige vervoersmiddelen en de meeste liftdeuren zijn niet bestand tegen de krachten die een scootmobiel uitoefent bij een aanrijding tegen een liftdeur. Met name in ouderencomplexen met bewoners die gebruik maken van scootmobielen kan dit risico zich voordoen.

Er bestaat de mogelijkheid de bestaande liftdeuren te laten vervangen door zogenaamde scootmobiel bestendige liftdeuren. Deze liftdeuren zijn speciaal ontwikkeld om bestand te zijn tegen aanrijding met een scootmobiel en voorkomen in de regel onnodige (en soms dodelijke) ongevallen

 Graag adviseren wij u over de mogelijkheden.

scoot guard 3

 


 

GEBRUIK VAN DE LIFT MET AANGELIJNDE HUISDIEREN

Regelmatig horen of lezen we dat aangelijnde huisdieren zwaar gewond raken of zelfs komen te overlijden in een liftcabine. Dit kan gebeuren doordat een aangelijnd huisdier al een aanwezige liftcabine inloopt terwijl zijn eigenaar bijvoorbeeld nog even een praatje maakt buiten de liftcabine en de liftdeuren plots sluiten en de lift vertrekt met meestal fatale afloop door verstikking van het aangelijnde huisdier. Een goede beveiliging is het laten aanbrengen van een sensorlijst in de lifttoegang van de liftcabine. Een extra veiligheid is uw aangelijnd huisdier ter plaatse van de ingang van de liftcabine kort aangelijnd te houden zodat deze niet onverwacht en uit uw zicht de liftcabine in kan wandelen. 


 

NOODZAAK VAN EEN TIJDELIJKE LIFT

Indien u in uw wooncomplex slechts over 1 liftinstallatie beschikt kan tijdens uitvoering van een modernisering aan deze lift, een hinder bestaan als (langdurig) er geen gebruik kan worden gemaakt van deze lift. Een mogelijke tijdelijke oplossing tijdens de modernisering van uw lift is het inzetten van bijvoorbeeld een noodlift (Bijvoorbeeld een RECO Noodlift, Lifthulp of Noodliften). Welke tijdelijke oplossing het meest geschikt is, is mede afhankelijk van de vraag voor een noodoplossing, een eventuele technische haalbaarheid en financieel budget van de (eigenaar) bewoners van het wooncomplex en de aard van het wooncomplex.

Ook een optie van tijdelijke uit huis plaatsing in bijvoorbeeld een hotel of vakantiepark kan uitkomst bieden zodat de bewoners zo weinig mogelijk last ondervinden van het uit gebruik zijn van de lift in het wooncomplex.

Graag adviseren wij u over de mogelijkheden.  

 


 

GEFASEERD MODERNISEREN VAN UW LIFT

Als lifteigenaar kan het laten uitvoeren van een modernisering van uw liftinstallatie een behoorlijke wissel trekken aan de kosten die hier aan verbonden zijn. Een optie kan zijn om een geplande noodzakelijke modernisering van de lift te faseren over een bepaalde periode, bijvoorbeeld drie jaar. Belangrijk is om hierbij te kiezen voor een deskundig advies, welke liftcomponenten op welk moment vervangen kunnen worden en dat deze nieuwe vervangen componenten na modernisering nog blijven voldoen

in een volgende fase van de modernisering. Indien na vervanging van de nieuwe onderdelen deze namelijk niet meer mochten voldoen of passen aan de techniek

die in een vervolgfase van de modernisering plaats vindt, kunnen dit nutteloze investering zijn geweest met extra onnodige kosten als bijgevolg.

  

Graag adviseren wij u over de mogelijkheden.

 


LIFTKEURING

Indien u zelf de periodieke keuringen aanvraagt, wees er dan op tijd bij, deze periodieke keuring aan te vragen. Noteer de vervaldatum van de laatst uitgevoerde keuring in uw agenda zodat u hem tijdig aanvraagt. Het advies voor de aanvraag van de verplichte periodieke keuring is een maand voor het verstrijken van de geldigheid van het certificaat. Aanvragen doet u bij een zgn. Nobo (Notified Body). Dit is een erkende gecertificeerde keurende instantie (een zogenaamde NOBO), die de periodieke keuring aan uw lift uitvoert, zoals bijvoorbeeld TUV Nederland, Aboma, Liftinstituut en nog een aantal erkende keurende instanties. Deze kunt u overigens vinden op het internet.

Het staat u overigens vrij welke Nobo de periodieke keuring uitvoert, daar mag u bij elke nieuwe periodieke keuring in wisselen. Echter is uw lift bij de laatste periodieke keuring afgekeurd, bent u wettelijk verplicht de herkeuring te laten doen door de Nobo die de feitelijke afkeuring heeft gedaan. Houdt u er rekening mee dat een afgekeurde lift wettelijk gezien niet in bedrijf mag zijn. Is een afgekeurde lift toch in bedrijf en er gebeuren ongevallen met de afgekeurde lift kan dit juridische consequenties voor u als lifteigenaar betekenen.


 

ONDERHOUD

Mag u zelf zonder enige lift-technische vakkennis onderhoud doen aan uw liftinstallatie. Nee dat mag niet. Wel mag u zelf het interieur (liftcabine) en exterieur (liftdeuren en bijbehorende liftfronten) reinigen of laten reinigen. Zolang niet bevoegde personen zich niet in de liftschacht of machinekamer gaan bevinden is dit toegestaan.


 

SPREEK-LUISTERVERBINDING

Veel liftcabines zijn inmiddels voorzien van een spreek-luisterverbinding met een callcenter van het liftonderhoudsbedrijf. Deze verbinding kan zowel via analoge vaste lijn of via GSM verbinding tot stand worden gebracht. Als u zelf bij een GSM spreek-luisterverbinding de SIM-kaart levert, houd er dan rekening mee dat een Pre-Paid SIM-kaart niet is toegestaan.