logosite2A            

LIFTMANAGEMENT ontzorgd!

Liftmanagament is het totaalconcept voor het uitbesteden van het gehele liftbeheer. Met Liftmanagement worden klanten ontzorgd. 
Met name lifteigenaren en beheerders met meerdere liftinstallaties  investeren veel tijd, inspanning en kosten voor het monitoren en update houden van hun liftenbestand.  Denk hierbij onder ander aan:
 
- Controle op het correct en tijdig uitvoeren van het reguliere onderhoud
- Controle van de facturenstroom. Zijn deze terecht of vallen de werkzaamheden binnen het onderhoudscontract?
- Controle van marktconformiteit van de prijzen van de offertes voor regulier onderhoud, reparaties, het herstellen van keuringspunten of moderniseringen
- Coördinatie van werkzaamheden van meerdere partijen als daar de noodzaak voor is
- Administreren van correspondentie zoals keuringsverslagen, het updaten van het interne technisch dossier  na het uitvoeren van reparaties , renovaties of moderniseringen.
- Het beoordelen van afgegeven MJOB’s door de onderhoudsfirma
- Het bewaken van processen zoals tijdig de verplichte periodieke keuringen laten uitvoeren, het tijdig laten oplossen van keuringspunten, bewaking van de planning  tijdens de uitvoering van werkzaamheden
- Kostenbewaking in het voortraject
- Alle verder bijkomende mogelijke werkzaamheden
 
Zoals eerder al aangegeven kunnen al deze werkzaamheden veel tijd, inspanning en kosten in beslag nemen, zeker als men de benodigde liftkennis zelf niet in huis heeft. Zij kunnen deze tijd, inspanning en kosten veel beter investeren in de zaken waar zij dan goed in zijn!
 
Liftmanagement  fungeert  ook als een filter. Facturen en offertes zullen bijvoorbeeld voor het versturen beter gecontroleerd worden als een onderhoudsfirma weet dat deze eerst door een liftadviseur getoetst wordt.
 
Kortom: het uitbesteden van het liftenbeheer bespaart  klanten veel tijd, inspanning EN kosten.