Bent u nog tevreden over het onderhoud van uw lift(en)?

Voor veel liftonderhouds-contracten is een eventuele opzegging van het lopende (jaarlijkse) onderhoudscontract nog mogelijk tot 1 oktober a.s. (2018). De meeste onderhoudsfirma’s hanteren een opzegtermijn van drie maanden voor afloop contractperiode, meestal 31 december van het dan geldende jaar.

Redenen voor een mogelijk opzegging kunnen verschillend zijn zoals bijvoorbeeld:

 • Het niet of slecht nakomen van onderhoudsverplichtingen, zoals bijvoorbeeld het aantal contractueel vastgelegde onderhoudsbeurten per jaar
 • Veelvuldige storingen aan de lift zonder pasklare oplossingen en daardoor onnodige kosten
 • Communicatie met de onderhoudsfirma verloopt algemeen moeizaam
 • Niet tijdig oplossen van (eventueel in opdracht gegeven) keuringspunten, met als mogelijk gevolg een afkeur van de liftinstallatie bij een volgende periodieke keuring
 • Responsetijden bij storingen zijn veel te lang, met name bij opsluitingen
 • Onterechte of niet duidelijk onderbouwde facturen voor storingen en/of reparaties
 • Hoge en wellicht niet marktconforme prijzen voor het periodiek onderhoud, het verhelpen van storingen en reparaties of modernisering
 • Niet onderbouwde en onduidelijke opgave van de MJOP
 • Niet proactief meedenken met de lifteigenaar voor mogelijke verbeteringen van de liftinstallatie (o.a. storingsreductie, comfort verbeteringen etc.)
 • Bij vragen of problemen steeds worden doorverwezen naar andere personen in de organisatie van de onderhoudsfirma (geen vast aanspreekpunt)
 • Wijzigen van de huidige contractvorm

Opzegging van het lopende onderhoudscontract biedt bovendien de voordelen van het heronderhandelen van de voorwaarden van het eerder afgesloten onderhoudscontract.

U kunt met deze maatregel weer de zaken op scherp stellen.

Voor meer informatie of hulp bij het opzeggen en opnieuw afsluiten van uw huidige onderhoudscontract(en) al of niet met uw huidige onderhoudsfirma helpen wij u graag


Afdrukken