Onlangs werden we benaderd door een VvE met het verzoek voor een offerte op te stellen voor een onafhankelijke beoordeling van de MJOP, afgegeven door de liftonderhoudsfirma, voor de jaren 2018-2020 voor hun liftinstallaties. In de MJOP werd aangegeven voor alle liften de liftbesturingen te vervangen in 2018, inclusief het aanbrengen van een frequentieregeling op de bestaande liftaandrijving. Voor het daaropvolgende jaar stond in de planning het vervangen van alle liftmachines en vervolgens in het jaar 2020 het vervangen van de handbewogen draaideuren door automatische liftdeuren. Op zich is dit geen verkeerde aanpak. Echter, nader bekeken kan het laten uitvoeren van dit opgestelde  MJOP behoorlijk mislopen met grote financiële tegenvallers als gevolg. 

Eerst de hoofdgegevens:

elektrische personenliften met alleen handbewogen draaideuren, 2 cabinetoegangen en 6 handbewogen draaideuren

De praktijk:

- Het toepassen van een frequentieregeling in combinatie met handbewogen draaideuren adviseren wij in principe nooit! Het gevolg kan zijn: storingen en een vroegtijdig defect raken van de frequentieregeling met hoge vervangingskosten als gevolg.

- het in een jaar later vervangen van de liftmachines tot gevolg heeft dat er aan de "nieuwe" besturingen opnieuw (kostbare) aanpassingen gedaan moeten worden

- Maar het grootste financiële risico ontstaat in dit geval als de handbewogen draaideuren vervangen gaan worden door automatische liftdeuren. Door het aanbrengen van cabinedeuren wordt onvermijdelijk ook het gewicht van de liftkooi verhoogd, Door deze gewichtstoename van de liftkooi ontstaat het risico dat de onlangs vervangen frequentieregeling, de liftmachine (niet meer berekend op het nieuwe kooigewicht), evenals de draagkabels, de vanginstallatie, liftbuffers etc. door toename van het kooigewicht, niet meer voldoen aan de geldende normen. Het gevolg laat zich al raden: dat deels onlangs gemoderniseerde liftcomponenten opnieuw vervangen of aangepast  moeten worden met mogelijk hoge kosten tot gevolg.

Conclusie:

het opstellen van een deugdelijk MJOP is van groot (financieel) belang. Het gaat niet alleen om de korte termijn visie, maar er moet ook gekeken worden wat de financiële consequenties zijn voor de toekomst.

Wij adviseren u graag!

 


Afdrukken