In dit artikel enkele bruikbare tips wat je wel en niet moet doen met de liftinstallatie

DON’T:

 1. Ga bij een opsluiting van passagiers niet zelf proberen deze te bevrijden tenzij u geïnstrueerd bent hoe te handelen bij een opsluiting. Bij onjuiste handelingen tijdens pogingen van het bevrijden van opgesloten passagiers kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Neem direct contact op met uw onderhoudsfirma (als dat niet vanuit de liftcabine mogelijk is) en stel de opgesloten passagiers gerust. Mocht er onverhoopt paniek uitbreken in de liftcabine, kunt u als laatste redmiddel de brandweer bellen.
 1. Is er in de liftcabine een spreek-luisterverbinding aanwezig? Ga er dan niet klakkeloos van uit dat deze altijd werkt. Beter is het is om de goede werking ervan bijvoorbeeld 1x per maand te testen.
 1. Gebruik de liftmachinekamer niet als opslagruimte voor goederen die niet tot de lift behoren. Naast het feit dat dit niet mag kan het bijvoorbeeld ook risico’s met zich meebrengen. Een onderhoudsmonteur kan bijvoorbeeld struikelen over deze goederen. Aangezien u verantwoordelijk bent voor een veilige werkomgeving kunt u juridisch aansprakelijk gesteld worden bij letsel van de monteur.
 1. Cabine interieur aanpassen? Ga niet zelf wijzigingen aan het interieur van de liftcabine aanbrengen. Zeker grote wijzigingen kunnen het totale gewicht van de liftcabine veranderen. Gewichtsveranderingen van de liftcabine kunnen negatieve invloed hebben op andere componenten van de gehele liftinstallatie, zoals bijvoorbeeld een veilige werking van de vanginstallatie, de sterkte van de stalen draagkabels of de tractieverhouding.
 1. Worden de liftportalen en liftcabine gereinigd door middel van schrobben? Zorg er dan voor dat het schrobwater niet in de liftschacht komt. Naast dat het roestvorming aan de componenten in de schacht veroorzaakt, bestaat er ook nog kans op kortsluiting in de daar aanwezige componenten met als gevolg kostbare schade. Gebruik overigens geen agressieve reinigingsmiddelen, deze kunnen met name de aluminium deurdorpels aantasten.
 1. Ga bij een liftcabine zonder cabinedeur NOOIT tussen de te vervoeren goederen (bijvoorbeeld kasten) en de achterwand staan. Vaak is dit ook via een sticker aangegeven in de liftcabine. Als de last zich tijdens de rit vastgrijpt aan bijvoorbeeld een drempel van de handbewogen schachtdeur en u staat achter de goederen is de kans groot dat u bekneld raakt met ernstige gevolgen van dien. Ga in genoemd geval altijd naast de goederen staan.      
 1. Het gebruik van scootmobielen neemt de laatste jaren steeds meer toe. Als u gebruik maakt van een scootmobiel, benader de lift dan met gepaste snelheid. Gezien de massa van een scootmobiel in combinatie met hoge snelheid kan bij het botsen met een liftdeur deze uitbreken en de bereider met scootmobiel in de liftschacht vallen. Met enige regelmaat vernemen wij in de media de tragische ongevallen met scootmobielgebruikers in combinatie met liften. In de praktijk zijn er tal van (eenvoudige) oplossingen, om een veilige benadering van een scootmobiel naar de lift toe te creëren.

DO:

 1. laat offertes (vanaf ca. € 750,00 excl. BTW) voor reparaties altijd onafhankelijk beoordelen op marktconformiteit. Deze beoordeling kan u in veel gevallen een veelvoud aan besparingen opleveren. De kosten voor het laten uitvoeren van zo’n onafhankelijke beoordeling zijn slechts een fractie ten opzichte van de besparingen die het u mogelijk op kan leveren.
 1. gaat u de lift moderniseren? Ga dan niet blindelings uit op het advies van uw onderhoudsfirma, dit advies is namelijk niet onafhankelijk opgesteld. Een moderniseringstraject is een complexe en kostbare zaak.Een verkeerd ingeslagen weg kan dan tot een financiële ramp leiden. Ook is het verstandig de modernisering van de lift meervoudig aan te besteden. Hierdoor ontstaat een goed beeld van de marktprijzen. Voorwaarde is wel dat alle aanbieders gelijkwaardige fabricaten aanbieden anders wordt het “appels met peren” vergelijken. Een onafhankelijk liftadviseur kan u bij dit moderniseringstraject bijstaan, en ondersteunen en indien nodig bijsturen.
 1. Gaat u moderniseren en er moeten bouwkundige werkzaamheden uitgevoerd worden aan bijvoorbeeld de liftschacht en/of machinekamer, laat dit dan opnemen bij de prijsaanbieding van de modernisering van de lift. Ten eerste bespaart u dat een hoop coördinatie tussen bouwkundig aannemer en de liftenfirma en ten tweede ligt dan het gehele risico voor  een goede uitvoering van alle werkzaamheden bij de liftenfirma.
 1. MJOP. Een onafhankelijk correct opgestelde MJOP kan u jaarlijks veel besparingen opleveren. Immers een MJOP opgesteld door uw onderhoudsfirma is niet onafhankelijk en kan mogelijkerwijs in zijn voordeel opgesteld zijn en is bovendien vaak moeilijk door u te beoordelen. Bovendien is het van groot belang om de MJOP administratief secuur bij te houden om dubbele investeringen te voorkomen.
 1. Keuringspunten die volgen uit een periodieke keuring dienen in principe voor de volgende periodieke keuring verholpen te zijn. U krijgt altijd een kopie van het keuringsverslag met eventueel de vermelde keuringspunten. Vallen het oplossen van deze keuringspunten buiten het onderhoudscontract, zult u in de regel een offerte krijgen van uw onderhoudsfirma. Bent u van mening dat de offerte correct is wacht dan niet te lang met opdrachtverstrekking. Het risico bestaat dat de offerte “vergeten” wordt en de keuringspunten bij de volgende keuring niet verholpen zijn en de lift mogelijk afgekeurd wordt met als gevolg dat u het certificaat van goedkeuring verliest. In het laatste geval mag de liftinstallatie wettelijk gezien niet meer in gebruik worden genomen tot dat deze weer is goedgekeurd. Zijn er niet-lifttechnische keuringspunten, zult u in de regel deze zelf moeten (laten) oplossen.
 1. Zorg ervoor dat uw liftinstallatie er altijd “netjes bij staat”. Met name vervuilde en/of beschadigde liftdeuren en liftcabine. nodigen uit tot vandalisme. Zorg ook voor goede verlichting in de cabine.
 1. U gaat samen met uw hond gebruik maken van de lift? Houdt uw hond dan kort aangelijnd tijdens de rit, maar zeker ook tijdens het in- en uitstappen van de liftcabine. Helaas vernemen wij regelmatig via de media de gruwelijke verhalen van honden die gestikt zijn doordat de lift vertrok omdat de eigenaar even niet oplette. Zo kan het gebeuren dat u een praatje maakt op de verdieping en de hond bij aankomst van de lift de liftcabine al inloopt (lijn niet kort gehouden) , de deur vervolgens sluit en de lift vertrekt met fatale afloop voor de hond als gevolg.

Afdrukken