CHECKEN LOONT!

Ongetwijfeld krijgt u er als lifteigenaar mee te maken. U ontvangt een offerte voor het uitvoeren van een reparatie of het oplossen van keuringspunten. Vaak zijn de offertes voor deze werkzaamheden prijzig. Echter zonder specifieke liftkennis is het moeilijk, dan wel onmogelijk de offerte te beoordelen op de prijsaanbieding en wordt de offerte gewoon in opdracht gegeven.

Laten we eens beginnen hoe zo een offerte wordt opgesteld. 

In het kort: een offerte voor een reparatie volgt meestal op advies van de onderhoudsmonteur die bijvoorbeeld tijdens het onderhoud, of na een storing, een gebrek aan de lift ontdekt. Hij stuurt zijn bevindingen door naar kantoor met het advies voor het uitbrengen van een offerte. In de praktijk is zijn informatie voor het uitbrengen van een juiste offerte meestal (onbedoeld) niet compleet en wordt er een offerte gemaakt op basis van onvolledige informatie. Het gevolg is dan, dat na het verstrekken van uw opdracht de uitvoering van de werkzaamheden uiteindelijk (gedeeltelijk) mislukken. Dit kost de onderhoudsfirma dan uiteraard geld. Om dit risico op te vangen worden prijzen voor dit soort offertes in de praktijk hoog gecalculeerd.

Anders gezegd: u betaald de prijs (het risico) voor het eventueel mislukken van een reparatie als gevolg van fouten van de onderhoudsfirma. Door dit risico over meerdere lifteigenaren in te calculeren betaald u dus ook mee voor het risico bij andere lifteigenaren dat er mogelijk reparaties misgaan. Overigens geldt dit natuurlijk ook voor offertes voor het oplossen van keuringspunten. Wij kunnen ons goed voorstellen dat u weinig zin heeft om deze risico's zelf te bekostigen. Met onze specifieke expertise op liftgebied kunnen wij offertes scherp beoordelen op prijzen. Dit mede omdat wij inzicht hebben van de materiaal inkoopprijzen en de montageduur van de werkzaamheden. Daardoor kunnen wij goed inschatten wat de prijs mag zijn voor het laten uitvoeren van de werkzaamheden. Dit houdt tevens in dat wij voor u een offerte van uw onderhoudsfirma kunnen betwisten om zodoende een "faire'" prijs af te dwingen. Uiteindelijke besparingen kunnen aanzienlijk worden.

Checken loont! Wij helpen u graag verder!


Afdrukken