Uit de praktijk
Onlangs werden wij benaderd door een klant. Wij hadden had op verzoek van deze VvE in december 2016 al een onafhankelijke conditiemeting uitgevoerd bij hun liftinstallatie en hierover gerapporteerd.  De staat van de liftinstallatie tijdens de conditiemeting was overigens goed en ook het onderhoud werd netjes uitgevoerd.
 
Ditmaal werden wij benaderd om een offerte voor een reparatie te beoordelen omdat de VvE de prijs nogal aan de hoge kant vond en of wij daar een oordeel over kon geven.
Wat bleek, de offerte voor de reparatie betrof het vervangen van een cabinedeuronderdeel dat slijtage vertoonde maar echter onlangs al eens was vervangen.
Wij hebben onze klant erop gewezen dat hij zich op garantie kon beroepen en deze offerte dus onterecht was en de reparatie op basis van de wettelijke garantie moest worden uitgevoerd.
 
Na overleg met de liftonderhoudspartij bleek de offerte die hun verstrekt hadden geen betrekking had op het reeds vervangen cabinedeuronderdeel maar op een onderdeel van een schachtdeur en de offerte dus terecht was.Gevoelsmatig was de offerteprijs o.i. echter niet marktconform en in overleg met de VvE is de liftinstallatie nogmaals bezocht voor het beoordelen van de omvang van de reparatiewerkzaamheden.
Tijdens de inspectie bleek echter dat het onlangs vervangen cabinedeuronderdeel toch slijtagesporen had. Bovendien was de offerte voor reparatie gebaseerd op de verkeerde schachtdeur. Al met al een verwarrende situatie.
 
Na de inspectie is het liftonderhoudsbedrijf door ons benaderd en hebben wij aangegeven dat de offerte betrekking had op de verkeerde schachtdeur en gelijktijdig is er ook een garantieclaim ingediend op het onlangs vervangen cabinedeuronderdeel. Tevens is aangegeven dat de prijs van de offerte niet marktconform was.
 
Na correspondentie over en weer tussen ons bureau en het liftonderhoudsbedrijf is de offerteprijs aangepast en heeft dit de klant, inclusief kosten voor ons advies en onderhandelen een voordeel behaald van ruim 32% en is de garantieclaim ook geaccepteerd.  
Ook zal de litfonderhoudsfirma  bij toekomstige offertes scherper naar de prijsopbouw kijken voordat deze naar mijn klant verstuurd worden, wetende dat deze bij twijfel onafhankelijk beoordeeld kunnen worden.
Overigens niet onbelangrijk om te vermelden dat de betreffende te vervangen onderdelen van de originele fabrikant worden toegepast en niet een aftermarket onderdeel.
Het mooie resultaat is dat de klant door ons in te schakelen een behoorlijke besparing heeft opgeleverd.

Afdrukken