Uit de praktijk:

U heeft een liftinstallatie met (handbewogen) draaideuren en geen cabineafsluiting. Om toch (deels) tegemoet te komen aan de 10 Europese Aanbevelingen besluit u om onder andere de liftinstallatie te voorzien van een  frequentieregeling (stopverschillen minder dan 20 mm.) Geen goede beslissing!
Frequentieregelingen zijn zeer gevoelige elektronische componenten. Bij plotselinge onderbreking van de veiligheidslijn kan dit de levensduur van de frequentieregeling aanzienlijk verkorten en u hierdoor dus vroegtijdig met hoge kosten geconfronteerd wordt.. Deze plotselinge onderbreking van de veiligheidslijn kan ontstaan doordat liftgebruikers in de cabine al voor stilstand van de lift, proberen de schachtdeur te openen. Veelal zal dan het veiligheidscontact op de liftdeur de veiligheidslijn onderbreken waardoor de frequentieregeling abrupt gestoord wordt. Ook liftgebruikers op de verdieping zijn vaak geneigd al aan de schachtdeur te trekken voordat de lift gestopt is.
Dit geldt ook voor een eventuele sensorlijst in de liftcabine. Wanneer men tijdens de rit in het detectiegebied van de sensorlijst komt zal de lift abrupt stoppen en zal de frequentieregeling hiervan schade kunnen ondervinden.
Het beste is om in combinatie met het plaatsen van een frequentieregeling (en sensorlijst) gelijktijdig de liftcabine te voorzien van een automatische cabinedeur. Of nog beter de handbewogen draaideuren ook te vervangen door automatische deuren.

Tractieliften: U besluit de liftcabine te voorzien van een nieuw interieur. Gezien de vele mogelijkheden en wensen is het belangrijk om te weten dat het cabinegewicht zal kunnen wijzigen na het vervangen van het cabine-interieur. Bij het wijzigen van het cabinegewicht kan de balancering van de liftinstallatie niet meer kloppen en kan dit mogelijk gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de levensduur van de stalen draagkabels en tractieschijf, of de goede werking van de vanginstallatie. Voordat u tot opdrachtverstrekking voor het vervangen van het cabine-interieur besluit, leg dan schriftelijk vast met de opdrachtnemer dat de installatie vooraf aan de werkzaamheden gewogen wordt en aansluitend een weging na het einde van de werkzaamheden, inclusief een eventuele aanpassing van de balancering, Ook een nieuwe tractieberekening kan nuttig zijn,waaruit blijkt dat de gewijzigde gewichten toelaatbaar zijn. Verder kunt u een schriftelijke verklaring van de opdrachtnemer vragen, dat de rest van de liftinstallatie (zoals bijvoorbeeld: liftmachine, vanginstallatie, buffers, geleiders etc.) ook na het vervangen van het cabine-interieur (bij gewijzigde gewichten) nog voldoen aan de geldende norm. Tevens zal bij het wijzigen van de gewichten het liftboek moeten worden aangepast!

U besluit de liftinstallatie (met automatische liftdeuren!) te voorzien van een frequentieregeling. Laat dan in ieder geval gelijktijdig de deurcontacten vervangen. Frequentieregelingen zijn zeer gevoelig voor slecht werkende deurcontacten. Zoals eerder beschreven kan bij abrupte onderbreking van de veiligheidslijn de frequentieregeling schade oplopen.


Afdrukken