ARCHITECTEN ADVISERING

 

Wij hebben onlangs deze dienst uitgebreid voor met name Architecten. Voor deze bedrijfssector kunnen wij Architecten behulpzaam zijn met adviezen op het gebied van moderniseren/renoveren van liftinstallaties in bestaande gebouwen of het plaatsen van nieuwe liften in bestaande gebouwen. Tot onze diensten behoren onder andere een technische opname van een bestaande lift en aansluitend een rapportage van onze bevindingen met een onderbouwd advies hoe de modernisering of renovatie van deze lift moet worden uitgevoerd. Dit aan de hand van een door ons opgestelde uitgebreide werkomschrijving. Tevens kunnen wij tijdens de uitvoering van de modernisering/renovatie de begeleiding doen voor controle op de juiste uitvoering. Ook niet onbelangrijk, een eindoplevering van de uitgevoerde werkzaamheden die wij kunnen doen met de installateur, zodat meteen duidelijk  is, of hij zijn opdracht correct heeft uitgevoerd. Voor nieuwe liften in bestaande gebouwen kunnen wij adviseren welk type liftinstallatie toe te passen zodat de eindgebruiker de juiste lift ter beschikking heeft.

Waarom advies inwinnen? In de praktijk is het een "normale" zaak dat een bouwkundig aannemer bij renovatie van een gebouw alle disciplines in zijn opdracht worden uitgevoerd, dus ook de liftinstallatie. Deze aannemer kijkt naar de beste prijs bij het inkopen. In dit geval voor de lift, wordt dus een keuze bepaald op prijs en niet op kwaliteit. Door vooraf een deugdelijke werkomschrijving op te stellen liggen de grenzen vast waarbinnen de liftinstallatie gemoderniseerd of gerenoveerd moet worden en zijn discussies en wellicht hoge kosten achteraf te voorkomen.

Wenst u meer informatie? Bel of e-mail ons en wij zullen u dan direct meer informatie verstrekken.