BEOORDELING KWALITEIT ONDERHOUD

 

Afbeeldingsresultaat voor afbeelding kwaliteit onderhoud

 

Onze dienst: Beoordeling Kwaliteit Onderhoudis een concept waarbij wij de mate van kwaliteit van het periodieke onderhoud meten. Als lifteigenaar heeft u een onderhoudscontract afgesloten voor het periodieke onderhoud van uw lift(en) met een liftonderhoudsfirma. Uw verwachting is dan ook, dat dit onderhoud dan ook correct wordt uitgevoerd. Slecht of achterstallig onderhoud kan immers leiden tot bijvoorbeeld onnodige storingen met als bijkomend gevolg dat u onterecht ook nog eens betaald voor de storingen die daardoor ontstaan. Het is immers voor de meeste lifteigenaren niet te controleren of het onderhoud daadwerkelijk correct wordt uitgevoerd, ook is aan de

verplichting voor het aantal onderhoudsbeurten voldaan, dit zegt nog niets over de kwaliteit van het onderhoud.

Met deze dienst controleren wij de gehele liftinstallatie op:

  • Mate van vervuiling van de liftschacht en machinekamer en cabinedak
  • Is de afstelling van de liftdeuren correct, zijn looprails schoon en grendels en deurcontacten goed afgesteld (storingsoorzaak nr. 1 !)
  • Technische staat van liftcomponenten (als preventieve vervanging binnen het onderhoudscontract valt)
  • Verplicht bijhouden van het liftboek (bijvoorbeeld data onderhoudsbeurten, reparaties etc.)
  • Worden lift-technische keuringspunten binnen redelijke termijn opgelost na opdrachtverstrekking tot reparatie
  • Algeheel rijgedrag en stopverschillen bij de etages van de liftcabine
  • De algehele indruk van de liftinstallatie op basis van leeftijd, vorm onderhoudscontract, gebruiksfrequentie en omgevingsfactoren.

Na de beoordeling van de kwaliteit van het onderhoud, ontvangt u van ons een schriftelijke rapportage waarin vermeld onze bevindingen van de staat van onderhoud inclusief onderbouwing met foto’s. 

Wenst u meer informatie? Bel of e-mail ons  en wij zullen u dan direct meer informatie verstrekken.


Afdrukken